banner
banner

Mədənİyyət

Dövlət Film Fondunun saxlama vahidi 65 mini ötüb

Ötən il Dövlət Film Fondu təsdiq edilmiş illik iş planına əsasən öz fəaliyyətini xeyli genişləndirməklə yanaşı, qarşıya qoyulan vəzifələri əhatəli şəkildə yerinə yetirməyə çalışıb